Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt 

Wiesław Trojanowicz© WebWave 2019

tłumacz przysięgły niemiecki Kołobrzeg
tłumacz przysięgły niemiecki Kołobrzeg

ul. Helsińska 13b/1, 78-100 Kołobrzeg

             tel. +48 601 548 644

             wieslaw.trojanowicz@gmail.com

 

 

Kontakt

Jestem tutaj

Wiesław Trojanowicz - vereidigter Dolmetscher für Deutsch und Polnisch

Tel. +48 601 548 644

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kołobrzeg

Ochrona danych osobowych

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego  spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Wiesław Trojanowicz, tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Kołobrzegu.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzam Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy na wykonanie usługi tłumaczenia lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed wykonaniem usługi (na przykład sporządzenie wyceny). Dodatkowo przetwarzam dane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. W szczególności są to: Ordynacja podatkowa, ustawy podatkowe, ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego).

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE I WYRAZIĆ ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH ZAWARTYCH W OKAZYWANYCH DOKUMENTACH?

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych zawartych w okazywanych dokumentach do tłumaczenia uniemożliwia wykonanie usługi tłumaczenia.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAM I W JAKICH SYTUACJACH SIĘ TO ODBYWA?

Przetwarzamy wszystkie dane wynikające z okazywanych dokumentów, czyli wszystkie określone w art. 4 pkt 1 RODO. Przetwarzamy je w celu przygotowania wyceny i wykonania usługi tłumaczenia.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

prawo dostępu do danych

prawo do sprostowania danych

prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

prawo do ograniczenia przetwarzania

prawo do przenoszenia danych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jednocześnie oświadczam, że nie wykorzystuję Państwa danych osobowych do celów marketingowych, nie przetwarzam ich w sposób zautomatyzowany i nie profiluję.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe udostępniam na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowuję Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będę przechowywać dane przez okres, w którym jestem zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Tłumacz przysiegły niemiecki Kołobrzeg  tel. 601 548 644